Онкомаркер СА 72-4: норма, розшифровка, що означає онкомаркер СА 72-4 в аналізі крові

Онкомаркер СА 72 4: норма, розшифровка, що означає онкомаркер СА 72 4 в аналізі кровіПоряд з іншими онкомаркерами СА 72-4 використовується для розпізнавання злоякісних утворень. Його основне призначення – клінічне тестування на можливий розвиток ракових пухлин шлунка, легенів або карциноми яєчників. Підвищена концентрація СА 72-4 в аналізі крові означає, що в організмі протікає патологічний процес. Можуть підвищуватися норми онкомаркера 72-4 і при доброякісних утвореннях.

Що показує онкомаркер СА 72-4: розшифровка аналізу крові

Розшифровка онкомаркера СА 7204 застосовується при діагностиці раку шлунка і муцинозного раку (аденокарциноми) яєчників (використовується в комбінації з лабораторними тестами визначення РЕА і СА 125).

СА 72-4 — специфічний білок з молекулярною масою близько 400 кДа, який представляє собою циркулює в сироватці крові муциноидный тумор-асоційований глікопротеїн, на поверхні молекули якого міститься ряд епітопів.

СА 72-4 був ідентифікований иммуногистохимически в тканині пухлин ряду органів, що включають в себе рак товстого кишечника, недрібноклітинний рак легенів і рак шлунка. Він був виявлений також у різних тканинах плода. Характерно, що СА 72-4 практично не зустрічається в тканинах дорослого організму.

Біологічний матеріал: Сироватка (плазма) крові.

Методи дослідження: РІА, ІФА з використанням 2 моноклональних антитіл (СС 49 до высокоочищенному TAG 72 і мічених антитіл В 72.3 до метастатичним клітин РМЗ).

Нормальні і граничні значення: У здорових дорослих людей норма онкомаркера СА 72-4 при розшифровці становить 2,5-4,0 нг/мл Прикордонні величини (cut-off) при розшифровці СА 72-4 в аналізі сироватки/плазми крові — 6,7 нг/мл, або 3,8 Од/мл

Значення онкомаркера СА 72-4

Збільшення вмісту онкомаркера СА 72-4 показує, що в шлунку або яєчниках може протікати злоякісний процес. Також підвищена концентрація СА 72-4 в аналізі крові може свідчити про бронхогенноме або немелкоклеточном раку легенів.

Лабораторний тест визначення СА 72-4 характеризується високою діагностичною чутливістю стосовно до діагностики раку шлунка і муцинозного раку яєчників (в останньому випадку використовується у комбінації з РЕА і СА 125).

В даний час основним показанням до тестування на СА 72-4 в сироватці (плазмі) крові є рак шлунка. Лабораторний тест має приблизно 100% діагностичною специфічністю (підвищення рівня TAG 72 не спостерігається при доброякісних захворюваннях шлунка) і діагностичною чутливістю близько 50%. СА 72-4 володіє явними перевагами перед РЕА і СА 19-9 — особливо при обстеженні пацієнтів з віддаленими метастазами: в цьому випадку показник діагностичної чутливості тесту визначення СА 72-4 підвищується на 20%. Встановлено, що діагностична чутливість і діагностична специфічність тесту визначення СА 72-4 більш висока, ніж відповідні показники для онкомаркерів РЕА і СА 19-9 при виявленні раку шлунка.

Тест визначення СА 72-4 є найбільш підходящим для здійснення моніторингу перебігу та ефективності терапії хворих, які страждають на рак шлунка. Рекомендується сумісне дослідження СА 72-4 і РЕА, так як це забезпечує досягнення більш високих показників діагностичної чутливості та специфічності при порівняно низькій вартості виконання цих двох тестів.

Визначення СА 72-4 має особливе значення в діагностиці муцинозного раку яєчника, при якому діагностична чутливість тесту значно перевершує таку СА 125. У зв’язку з цим для оптимізації ідентифікації раку яєчника рекомендується здійснювати одночасне визначення СА 72-4 і СА 125.

Використання тесту визначення СА 72-4 (додатково до онкомаркеру РЕА) дозволяє підвищити діагностичну чутливість виявлення недрібноклітинного раку легенів без зниження діагностичної специфічності.

Також аналіз крові на СА 72-4 може показувати, що в організмі протікають доброякісні або запальні процеси.