Високоточна діагностика для раннього виявлення патології серця – думка кардіологів Новосибірського Біомедичного центру імені академіка Е. Н. Мешалкина

Високоточна діагностика для раннього виявлення патології серця – думка кардіологів Новосибірського Біомедичного центру імені академіка Е. Н. Мешалкина

Фахівці біомедичного центру імені Мешалкина Е. Н. прийняли рішення про необхідність введення нових методів діагностики для осіб з груп ризику розвитку ішемічної хвороби серця. Такий новий план спрямований на персоніфікований підхід, що включає в себе більш сучасні неінвазивні методи досліджень. Саме такі методики дозволяють з високою точністю оцінювати клінічну картину захворювань серця навіть на самих ранніх стадіях їх розвитку.

Кардіологи пропонують своїм хворим пройти таке обстеження як перфузійна сцинтиграфія міокарда, що передбачає визначення параметрів міокардіального кровотоку. Дослідження проводиться за допомогою мультиспирального комп’ютерного томографа (МСКТ) і контрастного препарату.

Раніше для дослідження коронарних судин використовувалася методика коронарографії. Такий спосіб є інвазивним і передбачає введення контрасту в умовах рентгенопераційною. Дослідження дозволяє оцінювати стан стінок і просвіту коронарних судин, виявляти в них звуження і закупорки атеросклеротичними бляшками. У подальшому лікар може визначати необхідність виконання кардіохірургічної операції при ішемічних змінах. Однак такий спосіб діагностики не може застосовуватися для всіх пацієнтів. У ряді випадків навіть результати такого методу є важко інтерпретуються і для їх уточнення необхідно застосовувати інвазивні методики.

Новосибірський обласний позаштатний головний рентгенэндоваскулярный хірург Кретов Євген Іванович пояснив рекомендації про необхідність зміни плану діагностики при підозрі на ІХС наступним чином: «Група осіб, які потребують такої діагностики, визначається лікарем-кардіологом на прийомі. Ризик оцінюється за відповідною шкалою, яка була створена і впроваджена в практику ще 10 років тому. В її основу покладено такі критерії: стать, вік і вираженість симптомів. В результаті ризик виникнення ІХС може бути: високим, низьким або середнім. При першому варіанті, як правило, пацієнти вже мають у своєму анамнезі такий діагноз як «стенокардія». Основним видом обстеження таких хворих є коронарографія, яка показує фахівця, потрібна кардіохірургічна операція для лікування. А при відсутності характерних симптомів лікаря можуть допомогти неінвазивні методи діагностики».

Підтвердити або виключити наявність змін у коронарних артеріях в таких випадках може МСКТ. Спочатку лікар-рентгенолог встановлює присутність коронарного кальцинозу і атеросклеротичних бляшок з ознаками звапнення. Після отримання цих даних лікар приймає рішення про необхідність виконання наступних знімків, але вже після введення контрасту. Цей етап обстеження дозволяє встановлювати ступінь кальцинозу і його поширеність по коронарним артеріям.

Контрастний препарат вводять у вену пацієнта на тлі фарм – або фізнагрузкі. При такому напруженні міокарда м’яз починає відчувати велику потребу в кисні, і цей момент викликає приплив крові до неї. Звапнення коронарних артерій і факт їх звуження або закупорювання більш помітні саме при фізичному навантаженні. Місце на знімку з нерівномірним розподілом контрасту вказує на такі зміни і порушення кровообігу в міокарді. Оцінка характеру подібних областей з «недоконтрастированием» допомагає лікарю скласти найбільш ефективний план лікування і визначити необхідність хірургічного втручання.

Завідувач відділення радіоізотопної діагностики Мінін С. М. пояснив, що саме методики ядерної медицини мають найбільш високу точність при діагностиці патологій міокарда, що супроводжуються ішемією. Експериментальним шляхом були отримані докази того, що першою ознакою таких станів є порушення перфузії органу. І тільки після цього в серці виникають метаболічні зміни, що виявляються на ЕКГ порушення, зміни скоротливості серцевого м’яза. Завдання лікарів у таких випадках не чекати появи скарг хворого на погіршення роботи серця, а робити активні дії, спрямовані на профілактику подальшого розвитку хвороби. Саме в таких випадках і допомагають неінвазивні методи діагностики.

Євген Іванович Кретов повідомив, що такі методики дослідження не тільки ефективні, але і безпечні для хворого. Вони дають повну клінічну картину про зміни в серце пацієнта і вже на догоспітальному етапі лікар може правильно складати план лікування: чи потрібна йому коронарографія з подальшою кардиокоррекцией чи можна призначити консервативну терапію. Використовувана в Биомедцентре сучасна апаратура дозволяє ввести такий протокол обстеження хворого в практику, і адміністрація сподівається, що Моз НСТ схвалить пропозицію про впровадження такого методу в життя, і він буде використовуватися більш широко.

Сподобалася стаття? Поділитися з друзями: