Значення маркера Альфа-фетопротеїн: що це таке, який рівень результатів АФП при вагітності і пухлинах

Значення маркера Альфа фетопротеїн: що це таке, який рівень результатів АФП при вагітності і пухлинахАФП відкрили в 1944 році, але як онкомаркер Альфа-фетопротеїн був кваліфікований лише 20 років потому. По своїх властивостях і структурі АФП близький до сироваткового альбуміну. У ембріона АФП виконує транспортну функцію. За високої концентрації рівня Альфа-фетопротеїну в сироватці крові дорослої можна судити про наявність у людини злоякісних новоутворень.

Що означає аналіз крові на АФП

Основне значення маркера Альфа-фетопротеїн – це діагностика, моніторинг перебігу та проведеної терапії первинного печінково-клітинного раку (ПКР) і герміногенних пухлин. Також уровеньАльфа-фетопротеїну досліджують для діагностики вад розвитку плода (дефектів нервової трубки і черевної стінки, синдрому Дауна), а також моніторингу стану плода протягом вагітності.

Отже, що це таке — Альфа-фетопротеїн, і які повинні бути його значення в нормі? АФП – це глікопротеїн з молекулярною масою близько 70 кДа. У період внутрішньоутробного розвитку утворюється в основному в желточном мішку, печінки і в незначній кількості — в шлунково-кишковому тракті плода. Альфа-фетопротеїн микрогетерогенен: за допомогою моноклональних антитіл виявляється від 3 до 7 різних різновидів (епітопів) АФП. Є основним білком плазми крові плода, схожий 6 альбуміном і виконує його функції на ембріональній стадії розвитку. Проникаючи з кровоносної системи плоду в амніотичну рідину, АФП долає плацентарний бар’єр і виявляється в крові матері. По мірі збільшення терміну вагітності зростає і концентрація АФП в сироватці крові як плоду, так і матері.

АФП виявляється в сироватці крові плода починаючи з 4-го тижня вагітності. Максимум концентрації АФП в сироватці крові матері досягається в період між 32-й і 36-й тижнями вагітності і знижується до норми до кінця першого року життя дитини.

АФП відноситься до числа онкофетальных антигенів, що утворюються при внутрішньоутробному розвитку плоду, і в нормі не виявляється в постнатальному періоді.

Біологічний матеріал — сироватка (плазма) крові.

Методи дослідження — ІФА, РІА, ИХГ.

Далі ви дізнаєтеся, що означає АФП в аналізі крові.

Аналіз на Альфа-фетопротеїн у жінок при вагітності: норми по тижнях

Динаміка концентрації норм Альфа-фетопротеїну у жінок при фізіологічно протікає вагітності, знання якої важливо для діагностики захворювань, пов’язаних з формуванням плоду, наведена в таблиці.

Таблиця «Норма концентрації Альфа-фетопротеїну в аналізі крові при вагітності»

Термін вагітності,
тиж.

Середнє значення, МО/мл

Толерантні межі, МО/мл

Термін вагітності, нед.

Середнє значення, МО/мл

Толерантні межі, МО/мл

7-8

3,5

1,0-5,0

25-26

183

110-255

9-10

10

8-16

27-28

245

195-350

11-12

20

12,5-30

29-30

300

200-360

13-14

35

15-50

31-32

310

175-330

15-16

47

22-70

33-34

300

195-325

17-18

60

30-90

35-36

230

165-280

19-20

85

50-140

37-38

190

140-215

21-22

110

65-165

39^10

100

80-135

23-24

145

100-185

 

 

 

При орієнтації на зіставлення більш тривалих інтервалів часу дослідження (4-6 нед.) динаміка норми Альфа-фетопротеїну під час вагітності по тижнях наступна:

 • 4-8 тижнів. — менше 7,0 МО/мл;
 • 9-14 тижнів. — менше 30,0 МО/мл;
 • 15-21 тижнів. — 30,0-140 МО/мл;
 • 22-28 тижнів. — 50,0-270 МО/мл;
 • 29-37 тижнів. — 65,0-350 МО/мл;
 • 38-41 тиждень. — 35,0-250 МО/мл;
 • 42 тиж.-32,5-105 МО/мл

В ході вагітності норма Альфа-фетопротеїну в амніотичній рідині наступна:

 • 15 тижнів. — 13,3 МО/мл;
 • 16 тижнів. — 14,5 МО/мл;
 • 17 тижнів. — 11,8 МО/мл;
 • 18 тижнів. — 9,8 МО/мл;
 • 19 тижнів. — 8,7 МО/мл;
 • 20 тижнів. — 6,6 МО/мл

Підвищена концентрація АФП відзначається у дітей в перші місяці життя.

Говорячи про те, що означає аналіз АФП, потрібно мати уявлення про його нормальних і прикордонних значеннях.

Показники вмісту Альфа-фетопротеїну в аналізі крові:

 • у дітей відразу після народження — 33 000-100 000 МО/мл;
 • у першу добу життя дитини рівень Альфа-фетопротеїну — менше 100 МО/мл;
 • у дорослих — менш 7-8 МО/мл

За даними окремих авторів, у 97% представників практично здорового дорослого населення вміст АФП в сироватці крові менше 7 МО/мл, у 100% — менше 12 МО/мл

Далі описано, що означає рівень АФП при онкологічних захворюваннях.

Альфа-фетопротеїн при злоякісних пухлинах

Істотне збільшення концентрації АФП в сироватці (плазмі) крові спостерігається при злоякісних пухлинах, у тому числі при первинному ПКР і герміногенних пухлин.

При первинному ПКР посилене утворення АФП здійснюється в гепатоцитах (персистуючих гепатобластах). Це призводить до збільшення концентрації АФП в сироватці крові.

За даними ряду досліджень, діагностична чутливість тесту з визначення АФП в скринінгових заходах на ПКР в окремих групах ризику становить 39-97%, діагностична специфічність — 76-95%. Високі концентрації АФП 26 в сироватці крові (що перевищують 350 МО/мл) розглядають як практично доведеного діагнозу первинного ПКР, проте згідно з даними останніх рекомендацій з діагностики та лікування онкологічних захворювань гепатобіліарної системи, вони зустрічаються лише у 18% хворих, а у 46% пацієнтів з ПКР сироватковий рівень АФП не перевищує 16 МО/мл Підвищення концентрації АФП у пацієнтів з хронічною печінковою недостатністю має велику діагностичну цінність. В якості нижньої межі концентрації маркера цього захворювання може розглядатися концентрація АФП, рівна приблизно 60 МО/мл Між рівнями АФП в сироватці крові, розмірами, характером росту, стадією та ступенем злоякісності первинного ПКР чіткої кореляції не виявляється.

Виявлення результатів Альфа-фетопротеїну поряд з УЗД входять до складу первинних скринінгових заходів для раннього виявлення ПКР у групах ризику (у пацієнтів з цирозом печінки різної етіології (первинний біліарний, вірусні гепатити В і С, алкогольний гепатит, неалкогольний стеатогепатит та ін) і носіїв HBsAg).

Підвищений рівень АФП визначається також у пацієнтів з запечінковими рак жовчних проток, метастатичним ураженням печінки злоякісними пухлинами молочної залози, легенів, товстої і прямої кишки, однак концентрація АФП у таких пацієнтів рідко перевищує 80 МО/мл і практично ніколи — 400 МО/мл Більшість таких пацієнтів мають дуже високий рівень ракового ембріонального антигену (РЕА), внаслідок чого одночасне визначення АФП і РЕА дає можливість диференціювати цей тип патології від первинного раку печінки.

Підвищений рівень АФП в сироватці крові спостерігається при тератомах жовткового мішка, яєчника і у 50% хворих несеминомами яєчок. При цьому рівень АФП в сироватці крові корелює з розміром зростаючої пухлини і показниками ефективності проведеного лікування.

Враховуючи, що АФП – це онкомаркер, його поєднання в комбінації з РЕА використовується як тест діагностики раку молочної залози.

Підвищений рівень АФП при доброякісних захворюваннях, як правило, носить тимчасовий характер і знаходиться в області низьких значень Альфа-фетопротеїну патологічного діапазону концентрацій (дуже рідко перевищуючи 400 МО/мл). Разом з тим важливо зазначити, що у таких АФП-позитивних пацієнтів підвищена ймовірність виникнення ПКР, що погіршує прогноз захворювання.

Значення маркера Альфа фетопротеїн: що це таке, який рівень результатів АФП при вагітності і пухлинахРівень АФП може бути збільшений і у хворих на цукровий діабет, а також при будь-яких регенеративних процесах у печінці.

У пацієнтів, які страждають гострим вірусним гепатитом, максимальний рівень концентрації АФП в сироватці крові звичайно спостерігається в фазу регенерації через 10 діб. після підвищення активності амінотрансфераз (AJIT і ACT) в сироватці крові, що характеризує фазу некрозу. Концентрації онкомаркера Альфа-фетапротеин (АФП) нормалізуються через 6-10 тижнів. Підвищені концентрації онкомаркера (як правило, складові нижче 300 МО/мл і рідко перевищують 500 МО/мл) виявляються при алкогольному гепатиті і цирозі печінки.

У хворих, що страждають цирозом печінки, постійно відмічено зростання активності гамма-глутамілтрансферази, глутаматдегидрогеназы, лужної фосфатази, АСТ або збільшення вмісту альфа-глобулінів у сироватці крові має бути розцінено як показання до тестування на рівень АФП з метою якомога більш раннього виявлення первинного ПКР. У поєднанні з вираженим підвищенням рівня АФП такі зміни значно більш імовірні для первинного ПКР, ніж для різкого загострення цирозу із супутнім холестазом. Визначення АФП в сироватці хворих цирозом печінки слід проводити двічі на рік.

Для виявлення деяких вроджених аномалій розвитку плода, таких як дефекти нервової трубки і черевної стінки або хромосомні аномалії, нерідко здійснюється визначення концентрації АФП в сироватці крові вагітних жінок. Аномально низький рівень АФП після 10-го тижня вагітності може розглядатися як ознака синдрому Дауна. Констатація зменшення рівня АФП використовується для прогнозування загрози загибелі плода при патологічно протікає вагітності з хронічним порушенням функції плаценти.

Для моніторингу антенатального періоду також важливо тестування АФП в амніотичній рідині. Як правило, встановлення значно підвищеного рівня АФП в ній (при одноплодовій вагітності) може вказувати на присутність у плода спадково обумовлених захворювань: spina bifida, аненцефалії, атрезії стравоходу.

Зниження концентрації АФП в сироватці крові після видалення пухлини або лікування служить сприятливим прогностичним ознакою.