Розшифровка онкомаркера нейронспецифическая енолаза (NSE) і норми показників НСІ при діагностиці раку

Розшифровка онкомаркера нейронспецифическая енолаза (NSE) і норми показників НСІ при діагностиці ракуАналіз на нейронспецифическую енолазу призначається при підозрі на розвиток пухлинних процесів в легеневих тканинах. Онкомаркер НСІ має низьку чутливість, тому у тих пацієнтів, які проходять протиракову терапію, тест може не показати реальних результатів. При діагностиці злоякісних новоутворень рекомендується використовувати аналіз на онкомаркер нейронспецифическая енолаза в сукупності з тестом на РЕА.

Розшифровка онкомаркера нейронспецифическая енолаза

Аналіз на нейронспецифическую енолазу (NSE) використовується для діагностики мелкоклеточного раку легенів, нейроендокринних пухлин (апудом). У комбінації з РЕА тест на нейронспецифическую енолазу (НСІ) використовується для діагностики й контролю за ефективністю лікування мелкоклеточного раку легенів і нейробластом у дітей.

Молекула нейронспецифической енолазы (НСІ) складається з двох практично ідентичних поліпептидних ланцюгів, молекулярна маса кожної з яких — 39 кДа. Цей цитоплазматичний гликолитический фермент у великій кількості присутній в клітинах APUD-системи, що мають нейроэктодермальное походження, нейронах мозку і периферичної нервової тканини, тому визначається в пухлинах нейроэктодермальной або нейроендокринної природи. Крім того НСІ також зустрічається в еритроцитах, тромбоцитах і плазматичних клітинах.

Біологічний матеріал: Сироватка крові. Гемоліз і відстрочене центрифугування крові можуть бути причиною хибнопозитивних результатів.

Методи дослідження: Для встановлення змісту онкомаркера в біологічних рідинах використовуються імуноферментні, иммунорадиометрические методи дослідження, биохемилюминесцентный аналіз та інші способи визначення.

Нормальні і граничні значення: Показники вмісту нейронспецифической енолазы в нормі у здорових дорослих людей складають менше 12,5 нг/мл Норми онкомарнкера NSE в «сірій зоні» — аж до 25 нг/мл

Значення онкомаркера NSE

Основним показанням для розшифровки онкомаркера NSE у сироватці крові є дрібноклітинний рак легенів, який становить 25% від всіх форм раку легенів. При цьому злоякісному новоутворенні визначення даного онкомаркера допомагає як у діагностиці, так і в моніторингу терапії. Якщо отримані неясні результати гістологічного дослідження, підвищені концентрації в сироватці крові НСІ можуть привнести додаткову діагностичну інформацію щодо присутності у пацієнта мелкоклеточного раку легенів. Діагностична чутливість визначення НСІ при первинній діагностиці мелкоклеточного раку легенів становить приблизно 70-85%. З іншого боку, діагностична чутливість цього онкомаркера у пацієнтів, що одержують протипухлинну лікування, становить 60% і менше.

Оскільки поведінка в сироватці крові НСІ і РЕА при дрібноклітинному раку легень носить різний (нерідко суперечливий характер, доцільно здійснювати одночасне визначення в сироватці крові цих двох онкомаркерів.

Внаслідок низької діагностичної чутливості тесту визначення НСІ стосовно виявлення недрібноклітинного раку легень (що становить 75% від усіх форм раку легень) цей маркер не рекомендується до використання для діагностики цієї злоякісної пухлини або він повинен визначатися спільно з CYFRA 21-1.

Підвищені значення рівня НСІ виявляються також при пухлинах нейроэктодермального і нейроендокринного походження. При нейробластомах діагностична чутливість лабораторного тесту визначення НСІ становить 85% (при точці відсічення 25 нг/мл), але при апудомах вона становить лише 35%. Це, очевидно, зумовлено тим, що у цих пухлин часто відсутня здатність до вивільнення НСІ в циркуляторное русло.

Оскільки енолаза міститься в еритроцитах, плазматичних клітинах і тромбоцитах, підвищені концентрації даного маркера можуть виявлятися у пацієнтів, які страждають на лейкоз, при станах, що супроводжуються гемолізом еритроцитів, а також при септичному шоці, пневмонії і травмах ЦНС.

Розшифровка онкомаркера нейронспецифическая енолаза (NSE) і норми показників НСІ при діагностиці раку