Тканинний поліпептидний специфічний антиген (TPS)

Тканинний поліпептидний специфічний антиген (TPS)Основне призначення: Діагностика і моніторинг раку сечового міхура.

Загальна характеристика TPS

Тканинній поліпептидний специфічний антиген (TPS) — це проліферативний антиген кератиновой природи з молекулярною масою 22 кДа. Виявляється в більшості епітеліальних клітин (сечового міхура, бронхів, колоректального відділу кишечнику, шийки матки), в сироватці крові, клітинних мембранах пухлинної тканини.

Біологічний матеріал: Сироватка крові.

Методи дослідження: Твердофазний імуноферментний аналіз (ІФА).

Нормальні і граничні значення: Верхня межа норми (прикордонна величина) TPS в сироватці крові — 80 Од/мл

Клініко-діагностичне значення

Підвищений рівень спостерігається при раку сечового міхура, молочної залози, легень, колоректального відділу кишечнику, шийки матки.

Лабораторний тест характеризується високою діагностичною чутливістю щодо виявлення раку сечового міхура, особливо при м’язово-інвазивних його формах.

Підйом концентрації TPS (до 131 Од/мл) може спостерігатися і при деяких непухлинних захворюваннях легенів, печінки, урогенітального тракту.