Профпатолог – хто це?

Профпатолог – хто це?Сьогодні відзначається активне зростання патологій пов’язаних з умовами праці. Саме тому профпатология з розділу загальної медицини перетворилася в окремий напрямок. Також актуальною стала професія лікаря-профпатолога. Настав час поговорити про те, хто це такий і які його посадові обов’язки. Адже ніхто не застрахований від профзахворювань – будь то навіть двірник, або офісний працівник. Хоча часто набагато складніше його довести, ніж виробничу травму.

Профпатолог – це фахівець, який має вищу медичну освіту, який займається вивченням впливу умов праці і особливостей праці на здоров’я робітника людини. Такий фахівець повинен володіти хорошими особистісними якостями, комунікабельністю для спілкування з пацієнтами і представниками державних структур.

З кожним днем, попит на таких лікарів невпинно зростає, адже технологічний процес розвивається семимильними кроками. Ділові взаємовідносини з державною санітарно-епідеміологічною службою сприяють належному контролю умов праці людини.

Специфіка роботи профпатолога

Враховуючи той факт, що професійні захворювання можуть бути як гострими, так і хронічними, лікар займається спостереженням пацієнтів згідно нормативним протоколів лікування.

Чим займається профпатолог?

Основне завдання фахівця полягає у визначенні причинно-наслідкового зв’язку між шкідливими факторами виробництва і «органами-мішенями», які страждають при цьому. Крім того, профпатолог може відкрити свою справу і займатися індивідуально реабілітацією пацієнтів вже після констатації факту наявності профзахворювання.

Виступаючи в ролі стаціонарного спостерігача або експерта, фахівець може займатися діагностичною детальністю в рамках своїх повноважень. Сфера роботи профпатолога досить широка і різноманітна:

 • Центри профпатології.
 • Поліклінічні відділення професійної патології.
 • Багатопрофільні лікувально-профілактичні медичні установи.

Крім визначення зв’язку між умовами праці та станом здоров’я людини, лікар займається профілактикою розвитку професійних і виробничо-обумовлених захворювань. І розраховувати на консультацію лікаря може кожна людина, чия діяльність тим чи іншим чином пов’язана з шкідливостями на роботі.

Ось короткий список патологій, лікування яких займається спеціаліст:

 • Фіброз тканини легень, викликаний вдиханням пилу азбесту.
 • Професійна астма.
 • Гостра/хронічна інтоксикація берилієм.
 • Захворювання внаслідок впливу газів та хімічних речовин.
 • Пневмоконіоз вугільників.
 • Силікоз.

Профпатолог: завдання, обов’язки

Розглядаючи професію лікаря, варто визначити перелік завдань, які він повинен вирішувати в ході своєї професійної діяльності. В даному випадку це розробка оптимальних програм для мінімізації дії факторів шкідливості на здоров’я працюючої людини. Висновки і рекомендації лікаря повинні брати до уваги керівники підприємств і комплексів з метою покращення умов праці робітників. Обов’язки профпатолога і специфіка роботи цього лікаря передбачає широке коло повноважень.

 • Розробка заходів, які покликані знизити рівень загальних і професійних факторів ризику для робітників.
 • Прийняття участь та допомогу в організації профілактично-оздоровчих заходів, які здатні знизити трудові втрати робочих, в зв’язку з хворобами та інвалідністю.
 • Напрямок постраждалих і хворих на державну службу медико-соціальної експертизи.
 • Експертна допомога та консультації пацієнтів у медичних установах профпатології.
 • Організаційно-методична підтримка санаторно-курортних організацій.
 • Диспансерне спостереження людей, які мають зареєстровані професійні захворювання певної тяжкості.
 • Бере участь у проведенні експертиз професійної придатності і т. д.
 • Попередня діагностика пацієнтів з підозрою на професійне захворювання.
 • Консультації людей, чия робота пов’язана з виробничими шкідливостями та ризиком для здоров’я.

Робоче місце фахівця

Відомо, що кабінет профпатолога має певний стандарт оснащення, який передбачає наявність такого обладнання як: секундомір, динамометр, ваги підлогові, прилад для вимірювання артеріального тиску, стетофонендоскоп і багато іншого. При цьому приміщення повинно мати хороше природне і додаткове освітлення, а також швидко провітрюватися, враховуючи постійний потік пацієнтів на прийомі. Підготовкою кабінету до роботи займається медична сестра. Тут проводиться попередня діагностика пацієнта і всілякі дослідження, в тому числі і вібраційної чутливості.

Лікар-профпатолог займається діагностикою, лікуванням, а також прогнозом ризику пошкодження здоров’я в тих чи інших умовах, де є пошкоджуючий фактор виробництва.

Подобається? Поділіться з друзями:
Здоровий спосіб життя